Habarlar

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti «Ak şäherim Aşgabat» atly halkara sergisine gatnaşyjylary gutlady

Täzelikler

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň mümkinçilikleri «Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisinde görkeziler

Täzelikler

Hytaý — Ýewropa ýük otlulary 2024-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti döwrebap ýolagçy awtobuslaryny halkymyza sowgat berdi

Täzelikler

Türkmenistan-Gruziýa: Ýokary derejedäki özara saparlary guramak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy

Täzelikler

Türkmenistan Tähranda geçirilen YHG-niň Demirýol edaralarynyň mejlisine gatnaşdy

Täzelikler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýram Yslam Respublikasynyň ilçihanasyna bardy

Täzelikler

Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar

Täzelikler

Pekin — ulag merkezi: Hytaýyň paýtagtynyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygy nähili dowam edýär?