Habarlar

Täzelikler

2025-nji ýylda Aşgabatda Awstriýa öýi dörediler

Täzelikler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň başlygyny kabul etdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti häkimlikleriň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işiniň talabalaýyk guralmagyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy

Täzelikler

Şypahanalar Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňeltdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy ýapon-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Täzelikler

Russiýa Federasiýasynda ýük awtoulaglarynyň satuwy azaldy. «KAMAZ» — lider

Täzelikler

Waşingtonda Hazarüsti halkara ulag geçelgesini ösdürmek boýunça forum geçiriler

Täzelikler

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine bardy

Täzelikler

Gurbanguly Berdimuhamedow ýaş atşynaslar toparyny döretmegi teklip etdi

Täzelikler

Eýran Türkmenistan bilen gaz pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny mälim etdi

Täzelikler

Türkmenistanda milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işler dowam edýär