Täzelikler

Täzelikler

Wengriýada ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeler 30 göterim ýokarlandy

Täzelikler

«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody» «Türkmendeňizderýaýollary» agentligine iki sany gury ýük gämisini gurar

Täzelikler

Arkadag şäherinde hereket edýän şäheriçi elektrobuslaryň gatnaw tertibi

Täzelikler

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gruzin garyşyk toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi

Täzelikler

Türkmenistan Stambulda geçiriljek ulag forumyna gatnaşmaga çagyrylýar

Täzelikler

Panama kanalynda gämi gatnawlary üçin käbir çäklendirmeler giriziler

Täzelikler

Şu ýylyň 7 aýynda ulag-aragatnaşyk toplumynyň ösüş depgini 123,9 göterime deň boldy

Täzelikler

GDA ýurtlarynyň ammarlary bilen bagly ilkinji bitewi gollanma çap edildi

Täzelikler

BILDIRIŞ

Täzelikler

«Demirgazyk — Günorta» geçelgesi boýunça täze ugur döredildi

Täzelikler

Taýwanyň ilkinji doly awtomatlaşdyrylan konteýner terminaly işe girizildi

Täzelikler

Dünýäde awiasiýa ýük dolanyşygy 3,4% azaldy