News

News

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Aşgabada we Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

News

«Türkmenawtoulaglary» agentligi sergä gatnaşýar

News

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

News

Ýurdumyzyň üç welaýatynda demir ýol menzilleriniň döwrebap binalary gurlar

News

Ýük ganawlarynyň nyrhlarynyň düýpgöter peselmegi sebäpli, ony daşaýjylar bazardan çykýarlar

News

Geljekki uly taslamalaryň biri Hindistan – Ýewropa

News

Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa döwletleriniň Ulag ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

News

Aziýadan Demirgazyk Ýewropa ugurlarynda uly arzanladyşlar hödürlenip başlady

News

Şu ýylyň 8 aýynda Russiýanyň demir ýollarynyň konteýner gatnawynyň ösüşi 12,7% ýokarlandy

News

«Ynamly taksi» Arkadag şäheriniň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin elýeterli boldy

News

Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji gezek duşuşygy geçiriler

News

Wengriýada ýol hereketleri boýunça düzgün bozulmalara bellenilýän jerimeler 30 göterim ýokarlandy