News

News

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen BAE-niň wise-prezidentini kabul etdi

News

«BMW X7-niň» hem-de «Mercedes GL/GLS-iň» bäsdeşi bolup biljek «Audi Q9» — ilkinji gezek ýokary hilli şekillerde

News

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

News

Magtymguly türkmen-özbek halklarynyň doganlygynyň, dostlugynyň we ykballarynyň bitewiliginiň düýbüni tutmaga uly goşant goşdy

News

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň täze bellenilen ilçisini kabul etdi

News

Gazagystanyň hökümeti hereket edýän ýollaryň ornuny tutup biljek halkara ugurlary gözleýär

News

Türkmenistan — Halkara ýol ulaglary bileleşigi: hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda

News

Ýeňillikler we arzanladyşlar: Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen demirýol ugurlarynyň ösüşi

News

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

News

Astrahanda ilkinji konteýner gämileriniň gurluşygy başlandy

News

«BYD»: Şu ýyl Hytaýda täze awtoulaglaryň 50 %-den gowragy elektrikleşdiriler, geçen ýyl bu görkeziji 35 % bolupdy

News

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlary üçin arzanladyşlaryny yglan edýär