Täzelikler

Täzelikler

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen BAE-niň wise-prezidentini kabul etdi

Täzelikler

«BMW X7-niň» hem-de «Mercedes GL/GLS-iň» bäsdeşi bolup biljek «Audi Q9» — ilkinji gezek ýokary hilli şekillerde

Täzelikler

Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisi geçirildi

Täzelikler

Magtymguly türkmen-özbek halklarynyň doganlygynyň, dostlugynyň we ykballarynyň bitewiliginiň düýbüni tutmaga uly goşant goşdy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň täze bellenilen ilçisini kabul etdi

Täzelikler

Gazagystanyň hökümeti hereket edýän ýollaryň ornuny tutup biljek halkara ugurlary gözleýär

Täzelikler

Türkmenistan — Halkara ýol ulaglary bileleşigi: hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda

Täzelikler

Ýeňillikler we arzanladyşlar: Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üsti bilen demirýol ugurlarynyň ösüşi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Täzelikler

Astrahanda ilkinji konteýner gämileriniň gurluşygy başlandy

Täzelikler

«BYD»: Şu ýyl Hytaýda täze awtoulaglaryň 50 %-den gowragy elektrikleşdiriler, geçen ýyl bu görkeziji 35 % bolupdy

Täzelikler

«Türkmenistan» awiakompaniýasy halkara gatnawlary üçin arzanladyşlaryny yglan edýär