Täzelikler

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ady dakyldy

Täzelikler

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Aşgabada we Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Täzelikler

Halkara awtoulag gatnawlary boýunça türkmen-gazak garyşyk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär

Täzelikler

«Türkmenawtoulaglary» agentligi sergä gatnaşýar

Täzelikler

Ýurdumyzyň üç welaýatynda demir ýol menzilleriniň döwrebap binalary gurlar

Täzelikler

Ýük ganawlarynyň nyrhlarynyň düýpgöter peselmegi sebäpli, ony daşaýjylar bazardan çykýarlar

Täzelikler

Geljekki uly taslamalaryň biri Hindistan – Ýewropa

Täzelikler

Türkmenistanyň wekiliýeti Merkezi Aziýa döwletleriniň Ulag ministrleriniň duşuşygyna gatnaşdy

Täzelikler

Şu ýylyň 8 aýynda Russiýanyň demir ýollarynyň konteýner gatnawynyň ösüşi 12,7% ýokarlandy

Täzelikler

Aziýadan Demirgazyk Ýewropa ugurlarynda uly arzanladyşlar hödürlenip başlady

Täzelikler

«Ynamly taksi» Arkadag şäheriniň we Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary üçin elýeterli boldy

Täzelikler

Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag ministrleriniň ilkinji gezek duşuşygy geçiriler