Habarlar

Täzelikler

Aşgabatda Türkmenistan bilen ÝB-niň hyzmatdaşlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan forum geçiriler

Täzelikler

«Türkmenhowaýollary» agentliginiň mekdebiniň binýadynda halkara derejeli hünärmenler taýýarlanylar

Täzelikler

Aziýa — Ýewropa ugry boýunça ýük ýollamagyň nyrhlary peselmegini dowam etdirýär

Täzelikler

Dmitriý Medwedew Türkmenistanyň Prezidentini Ýeňiş güni bilen gutlady we uruş weteranlaryna minnetdarlyk bildirdi

Täzelikler

Rus we gazak diplomatlary Türkmenbaşy şäherinde gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar

Täzelikler

Parahat durmuşyň goragçylarynyň hormatyna dabaralar

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Ýeňiş gününiň hormatyna Moskwada guralan dabaralara gatnaşdy

Täzelikler

Penşenbe güni, birža söwdalarynda nebithimiýa önümleri ýokary islege eýe boldy

Täzelikler

Iri konteýner daşaýjylar Hytaýdan Meksika ýük daşamak hyzmatlaryny işe girizýärler

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti halky Ýeňiş güni bilen gutlady

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Russiýa Federasiýasyna ugrady