Habarlar

Täzelikler

Hytaý — Gyrgyzystan — Özbegistan demir ýolunyň gurluşygy 2024-nji ýylda başlanyp biler

Täzelikler

Türkmenistan Bütindünýä durnukly ulag güni mynasybetli geçirilen çärä gatnaşdy

Täzelikler

Gazagystan Aktau we Kuryk portlaryny dolandyrmagy kime ynanar?

Täzelikler

Russiýa bilen Belarusyň arasyndaky «e-CMR» taslamasynyň synagy tamamlanýar

Täzelikler

Türkmenistan we Eýran ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňelder

Täzelikler

2024-nji ýyldan ýük daşaýjy gämiler Wolga — Hazar deňzi gämi kanalyndan geçip başlar

Täzelikler

Halkara ulag geçelgesi Ýewropanyň ornuny tutup biler

Täzelikler

Ulag geçelgelerini tertipleşdirmek üçin meýilnama düzdi

Täzelikler

Özbegistan bilen Gazagystanyň arasynda täze ýoluň gurulmagy meýilleşdirilýär

Täzelikler

Gazagystan, Russiýa, Eýran hem-de Türkmenistan Demirgazyk — Günorta geçelgesi boýunça ýol kartasyny işläp düzdiler

Täzelikler

Germaniýada ulaglaryň transport logistikasynyň bahalarynyň ýokarlanjakdygy çaklanylýar

Täzelikler

Ýewropanyň iň uly portlarynda konteýner dolanyşygynyň derejesi pese gaçýar