Täzelikler

Täzelikler

Sürüjiler bugdaý hasylyny tiz we yrýasyz ýygnalmagyna goşant goşýarlar

Täzelikler

«Ýüpek ýoly – 2023»: Maksatmyrat Daňatarow ýedinji tapgyrdan soň üçünji orny eýeleýär

Täzelikler

«Ýüpek ýoly – 2023»: Maksatmyrat Daňatarowyň ekipažy ikinji orna geçdi

Täzelikler

«Ýüpek ýoly – 2023»: Türkmen ekipažlary öňdäki bäşligi elden bermeýärler

Täzelikler

Russiýa Türkmenistanyň Demirgazyk-Günorta geçelgesi boýunça ylalaşyga goşulmagyny goldady

Täzelikler

Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesiniň mümkinçilikleri artýar

Täzelikler

«Ýüpek ýoly 2023»: türkmen ekipažlarynyň ikisi öňdäki dörtlügi düzýär

Täzelikler

«Ýüpek ýoly 2023»: Ikinji tapgyryň netijeleri

Täzelikler

«Ýüpek ýoly — 2023»: Türkmen ekipažlary birinji tapgyry bäşinji we altynjy orunlarda jemlediler

Täzelikler

Türkmen ekipažlary «Ýüpek ýoly – 2023» rallisiniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz ŞHG-niň sammitinde yklymara we sebit üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegi hem-de ösdürmegi teklip etdi

Täzelikler

«Ýüpek ýoly» halkara rallisi başlanýar