XCMGXS 1427 wibrotekizleýji (2015-nji ýyl)

XCMGXS 1427 wibrotekizleýji şu hili häsiýetnama eýedir: uzynlygy - 5.93 metr, ini - 2,41 metr we beýikligi - 3,16 metrdir. Agramy 16 tonna deň bolup, öňündäki barabanyň basyjylygy 7700 kg, yzky bölegi bolsa - 8300 kg barabar. Öňki deprekdäki statiki çyzykly ýük her santimetre 362 kilogramdan ýetýär, şonuň üçin rolik çylşyrymly gysmagy ýa-da tekizlemegi tiz ýerine ýetirýär. XS162J tekizleýjisiniň adaty kysmy kuwwaty 115 kWt bolan Shanhai hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan. Hereketlendirijiniň oňat işlemegi netijesinde rolik sagatda 9,4 km tizlik bilen hereket edip bilýär we 30% gradient bilen eňňitlere çykyp biler. Onuň tegeleginiň ini 2179 millimetr, diametri 1523 millimetrdir. Onuň minimal klirensi 348 millimetre deň bolup, depregiň aýlanma burçy 11 gradusa deň bolýar.