«CAT» 325D ekskawatory (2010-njy ýyl)

«Caterpillar 325D» ekskawatory 190 at güýjüne deň bolan C6.4 ACERT hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu tehnika kysmy şu hili beýleki ulag kysymlaryndan has uly ýük gaby we ygtybarly gidrawlik ulgamy bilen tapawutlanýar. Ol çukurlary we beýleki ýerleri gazmak, topragy, owradylan daşlary, gumlary ýük awtoulaglaryna ýüklemek hem-de demirbeton konstruksiýalary abatlamak üçin amatlydyr.