Geljekki uly taslamalaryň biri Hindistan – Ýewropa

15.09.2023

Nýu-Delide geçirilen G20 sammitinden soň Günorta Aziýa bilen Ýewropany Ýakyn Gündogaryň üsti bilen birleşdirjek täze halkara transport koridoryny döretmek barada ylalaşyk yglan edildi.

Hindistan-Ýakyn Gündogar-Ýewropa ykdysady koridory barada düşünişmek resminamalaryna Ýewropa Bileleşigi, Hindistan, Saud Arabystany, Birleşen Arap Emirlikleri, ABŞ we beýleki G20 hyzmatdaşlary tarapyndan gol çekildi.

Taslama esasan iki koridoryň döredilmegini öz içine alýar: Gündogar Hindistany Günbatar Aziýa we Ýakyn Gündogar, Demirgazyk bolsa Günbatar Aziýa bilen Ýakyn Gündogary Ýewropa bilen birleşdirmeli. Onuň ugry deňizden Hindistandan BAE-e, soňra demir ýol arkaly BAE, Saud Arabystanyna, Iordaniýa we Ysraýyl we mundan beýläk Ortaýer deňzinden Ýewropa geçer.