Aziýadan Demirgazyk Ýewropa ugurlarynda uly arzanladyşlar hödürlenip başlady

13.09.2023

«Loadstar» bazaryň hasabatyna salgylanyp, soňky döwürde nyrhlaryň ýokarlanmagy netijesinde, Aziýa-Demirgazyk Ýewropa ugurlary boýunça mümkinçilikler döredilýändigini habar berýär.

Oktýabr aýyna çenli bu ugur Hytaýyň Antwerpen, Rotterdam we Gamburg şäherlerine 40 metrlik konteýner ibermek üçin ýük eýelerine 1000 dollardan arzan bahany hödürleýär. Angliýanyň portlaryna eltilende uly arzanladyşlar hem hödürlenýär.

Analitikler geçen aý Aziýadan Ýewropa konteýner ýük daşama nyrhlarynyň ýokarlanmagynyň gysga möhletli täsir etjekdigini duýdurdylar . 

Aziýany Demirgazyk Amerika bilen birleşdirýän ugurlarda daşaýjylar has netijeli. Diňe tomsuň başyndan bäri nyrhlaryň ýokarlanmagyny saklamak bilen çäklenmän, sentýabryň ortalarynda meýilleşdirilýän täze taslamalar hem bar. Analitikler muny bu ugurdaky mümkinçilikleri dolandyrmak meselesine has tertipli çemeleşýändigi bilen baglanyşdyrýarlar.