Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar

22.05.2024

Premýer-ministr Mihail Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek nobatdaky mejlisine gatnaşar.

Bellenilişi ýaly, Mişustin GDA-nyň Hökümet baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisini 2024-nji ýylda Arkalaşygyň çäginde Russiýanyň ýolbaşçylygynda geçiriler.

Mejlisiň dowamynda GDA-nyň çäginde söwda we ykdysady hyzmatdaşlyk, şol sanda energiýa, ulag infrastrukturasy we beýleki meseleler boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmek ýaly meselelere garamak meýilleşdirilendigi bellenildi.

Mejlisiň ahyrynda birnäçe köptaraplaýyn resminama gol çekmek hem meýilleşdirilýär.