awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Astrahandaky erkin ykdysady zolakda Türkmenistanyň logistika merkezi döredilýär

Täzelikler

Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna gadam goýýar

Täzelikler

Türkmenistan we Gyrgyzystan täze logistika zynjyrlaryny dörederler

Täzelikler

TNGIZT-de täze görnüşli benzin öndürilýär

Täzelikler

Benzin ýangyjy arzan ýurtlaryň sanawynda Türkmenistan öňdäki orunlarda durýar

Täzelikler

Azerbaýjanyň ýük gämisi doly abatlanyp Türkmenistana tarap gatnawa ugrady

Täzelikler

Türkmenistanyň üsti bilen Gyrgyzystandan Russiýa çenli ulag geçelgesini döretmek nazarda tutulýar

Täzelikler

Türkiýeden Özbegistana ugur alan ilkinji ýük otlusy ýurdumyzyň çäginden geçdi

Täzelikler

«Demirgazyk-Günorta» geçelgesindäki otlularyň aýlyk sany 17-ä çykarylar

Täzelikler

Türkmenbaşy ― Baku aralygynda ýene bir gäminiň gatnawy ýola goýlar

Täzelikler

Türkmenistanyň ýolagçy awtoulaglarynyň parky Koreýa Respublikasyndan getiriljek täze ulaglar bilen ýetiriler

Täzelikler

Koreýa Respublikasy Türkmenistan bilen ulag-üstaşyr geçiriş pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýmakçy