awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Ulag dünýäsinde

Şa gyzy Diananyň awtoulagy auksiona çykarylar

Täzelikler

Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi

Täzelikler

2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

Täzelikler

Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyna çykýar

Täzelikler

Hazar deňziniň töwereginden «Hazar — dostlugyň deňzi» atly motosikl ýörişi geçiriler

Täzelikler

Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi

Täzelikler

2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär

Täzelikler

Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar

Ulag dünýäsinde

Russiýada jemgyýetçilik awtobuslary üçin QR petekler satylyp başlandy

Ulag dünýäsinde

«Toyota» kompaniýasy alyjylar bilen baglaşan şertnamalaryny ýatyrýar

Ulag dünýäsinde

Moskwa şäherinde taryhy ulaglaryň «Oldtaýmer-Galereýa» atly sergisi geçiriler

Täzelikler

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi