awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

AUHB — Türkmenistan: Halkara ýük gatnawlarynda hyzmatdaşlyk ösýär

Täzelikler

Gazagystan Türkmenistanyň serhedine çenli çekilýän ýol üçin 160 million ABŞ dollaryny sarp eder

Täzelikler

Türkmen-özbek hyzmatdaşlygy esasynda özbegistanly sürüjileriň türkmen wizasy ýönekeý tertipde resmileşdiriler

Ulag dünýäsinde

ÝÖB-niň Almaty howa menzilini ösdürmekdäki taslamasy ýylyň geleşigi diýlip yglan edildi

Täzelikler

Ulag ulgamynyň ösüşine bagyşlanan halkara forum öz işine başlady

Täzelikler

Deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamak nazarda tutulýar

Täzelikler

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ulag ulgamynyň ösüşine bagyşlanan sergi geçiriler

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow harby gämileriň dabaraly ýörişini synlady

Täzelikler

Bakuwda Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň Halkara multimodal gatnaw ugry barada pikir alşyldy

Täzelikler

Aşgabatda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli halkara sergi we ylmy maslahat geçirildi

Ulag dünýäsinde

Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasy daşary ýurtlular üçin ýokarlanar

Täzelikler

Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy