awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Türkmenistan bilen Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň arasynda iş duşuşygy geçirildi

Ulag dünýäsinde

«Suzuki» we «Toyota» kompaniýalary bilelikde täze elektrik awtoulagy dörederler

Ulag dünýäsinde

«McLaren» Gran Turismo oýnundaky awtoulagy döretdi

Täzelikler

Türkmenistanyň çäginden amala aşyrylýan ýük gatnawlarynyň mukdary artdyrylar

Täzelikler

Aşgabatda iki köçäniň abatlanýandygy üçin ulaglaryň hereketi wagtlaýyn üýtgedildi

Ulag dünýäsinde

Şumaheriň ýaryş bolidi auksionda $6 mln dollara satyldy

Täzelikler

Ýurdumyzyň milli elektron kommunikasiýa ulgamy kämilleşdirilýär

Ulag dünýäsinde

Dünýäniň iň kuwwatly sedany tanyşdyryldy

Täzelikler

Türkmenistan we Astrahan ulag ulgamyndaky mümkinçilikleri maslahatlaşdylar

Täzelikler

Ulag we kommunikasiýa toplumynda ýerine ýetirilen işleriň ösüş derejesi 12,7% ýokarlandy

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiz Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine gynanç hatyny ýollady

Täzelikler

«Demirgazyk — Günorta» ulag geçelgesi: Astrahan bilen Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk tagallalary artýar