awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Ulag dünýäsinde

Gazagystanda dizel ýangyjynyň bahasy daşary ýurtlular üçin ýokarlanar

Täzelikler

Halkara sport ýaryşlarynyň ýeňijileri sylaglandy

Ulag dünýäsinde

Şa gyzy Diananyň awtoulagy auksiona çykarylar

Täzelikler

Awtomobil ýollarynyň kanunçylyk-hukuk binýady kämilleşdirildi

Täzelikler

2021-nji ýylda awtoulag mekdeplerinde 27 müňden gowrak raýat okuw geçdi

Täzelikler

Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylar düzümi zähmet rugsadyna çykýar

Täzelikler

Hazar deňziniň töwereginden «Hazar — dostlugyň deňzi» atly motosikl ýörişi geçiriler

Täzelikler

Türkmenistanyň demir ýol ulaglarynyň kanunçylyk-hukuk binýady özgerdildi

Täzelikler

2023-nji ýylda ýükleri daşamaga daşary ýurtlardan rugsat almak üçin daşaýjylaryň arzalary kabul edilýär

Täzelikler

Türkmenistan we Gruziýa söwda-haryt dolanyşygyny artdyrýar

Ulag dünýäsinde

Russiýada jemgyýetçilik awtobuslary üçin QR petekler satylyp başlandy

Ulag dünýäsinde

«Toyota» kompaniýasy alyjylar bilen baglaşan şertnamalaryny ýatyrýar