awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Merkezi Aziýa — Ýewropa ýük gatnaw ulgamyna Türkmenistan netijeli gatnaşýar 

Täzelikler

Türkmenistan dünýäde ulag ýangyjy iň arzan ýurtlaryň sanawynda 7-nji orna geçdi

Täzelikler

Türkmenistan bilen Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylarynyň arasynda iş duşuşygy geçirildi

Ulag dünýäsinde

«Suzuki» we «Toyota» kompaniýalary bilelikde täze elektrik awtoulagy dörederler

Ulag dünýäsinde

«McLaren» Gran Turismo oýnundaky awtoulagy döretdi

Täzelikler

Türkmenistanyň çäginden amala aşyrylýan ýük gatnawlarynyň mukdary artdyrylar

Täzelikler

Aşgabatda iki köçäniň abatlanýandygy üçin ulaglaryň hereketi wagtlaýyn üýtgedildi

Ulag dünýäsinde

Şumaheriň ýaryş bolidi auksionda $6 mln dollara satyldy

Täzelikler

Ýurdumyzyň milli elektron kommunikasiýa ulgamy kämilleşdirilýär

Ulag dünýäsinde

Dünýäniň iň kuwwatly sedany tanyşdyryldy

Täzelikler

Türkmenistan we Astrahan ulag ulgamyndaky mümkinçilikleri maslahatlaşdylar

Täzelikler

Ulag we kommunikasiýa toplumynda ýerine ýetirilen işleriň ösüş derejesi 12,7% ýokarlandy