awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Ýurdumyzyň demir ýol düzümini özgertmegiň möhümdigi bellenildi

Täzelikler

Lebap welaýatynyň merkezinde açylan täze ýolagçy awtomenzili işini ýola goýdy

Täzelikler

Garaşsyzlyk baýramynyň dabaraly ýörişine ýurdumyzyň awtoulag pudagynyň hünärmenleri işjeň gatnaşdy

Täzelikler

«IAPEX-2022» 17-nji halkara awtoulag sergisinde sebitiň awtoulag täzelikleri tanyşdyrylar 

Täzelikler

Diýarymyzyň iki welaýatynda «KAMAZ» hyzmat ediş merkezleri açyldy

Täzelikler

Türkmenistanyň dört welaýatynda täze awtomenziller açyldy

Ulag dünýäsinde

«Tesla» näsazlyk ýüze çykan ulaglaryny yzyna kabul edýär

Täzelikler

Geljek ýylda Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlary ýokary guramaçylykda geçiriler

Täzelikler

Ýurdumyzyň awtoulag tehniki parkyna täze taksi awtoulaglary satyn alyndy 

Täzelikler

Aşgabat şäheriniň Arçabil we Bitarap Türkmenistan köçeleriniň çatrygynyň durky täzelendi

Täzelikler

Ykdysady üstünlikleriň sergisinde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň ösüşleri tanyş edildi

Täzelikler

«Demirýollary» 2 sany täze teplowoz bilen üpjün edildi