awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Ilkinji syýahat otlusy Aşgabada gaýdyp geldi

Täzelikler

Türkmenistanda guraljak baýramçylyk söwdalarynda haryt bolçulygyna aýratyn üns berler

Täzelikler

Alýat portunda Türkmenistandan baran ýükler üçin ýer bölünip berildi

Täzelikler

Awazanyň ulag we üstaşyr geçiriş mümkinçilikleri artdyrylar

Täzelikler

Abu-Dabide Türkmenistan — BAE işewürlik maslahaty geçirildi

Täzelikler

Türkmenistan ― Özbegistan serhedindäki üçünji barlag-goýberiş nokady hem açyldy

Täzelikler

Aşgabat Türkmenistan ― Azerbaýjan ― Türkiýe sammitine taýýarlyk görýär

Täzelikler

Türkmenbaşy ― Gyzylsuw gämisiniň petegi indi onlaýn satylýar

Täzelikler

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy boldy

Täzelikler

Aşgabat — Serhetabat ugry boýunça demir ýol gatnawy ýola goýuldy

Täzelikler

Türkmenistanyň demir ýol pudagynyň ýük çekijilik mümkinçiligi artýar

Täzelikler

Germaniýanyň maşyngurluşykçylar Bileleşigi bilen türkmen tarapynyň hyzmatdaşlygy işjeňleşýär