awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Ulag dünýäsinde

Hytaýdan Ýewropa ýükler indi Gazagystanyň we Kawkazyň üsti bilen ugradylar

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi

Täzelikler

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti wezipä girişdi

Täzelikler

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini daşary ýurtlaryň Liderleri gutlaýar

Täzelikler

«Onlaýn taksi» mobil goşundysyna dil saýlamak mümkinçiligi girizildi