awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Täzelikler

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogaz köl aýlagynyň üstünden köpri gurmak barada Karara gol çekdi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky resmi sapary

Ulag dünýäsinde

Hytaý bilen Russiýanyň arasynda ilkinji awtoulag köprüsi açyldy

Täzelikler

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistan daşary ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikelder

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Russiýa Federasiýasyna resmi sapary tamamlandy

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady

Täzelikler

Hormatly ildeşler! 

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýüpekçilere zähmet ýeňişleri mynasybetli Gutlagy

Ulag dünýäsinde

Russiýada täze ýük awtoulaglarynyň satuwy 35% pese düşüp biler

Täzelikler

Türkmenistanyň we Hytaýyň daşary işler ministrleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Russiýa Federasiýasyna barar

Ulag dünýäsinde

Russiýa Federasiýasynyň ýük gatnaw pudagynda elektron resminama dolanyşygyna geçmäge gyzyklanma artýar