awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Koreýa Respublikasy Türkmenistan bilen ulag-üstaşyr geçiriş pudagynda hyzmatdaşlygy ýola goýmakçy

29.11.2022

Koreýanyň Halkara söwda assosiasiýasynyň (KITA) prezidenti Kristofer Ko Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynyň hyzmatdaşlygy ösdürýän ýurtlaryndan biridigini, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäginde iki ýurduň ulag-üstaşyr geçiriş mümkinçilikleriniň netijeli ulanylmagyna aýratyn üns berilýändigini we bu ugurda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge giň gyzyklanma bildirilýändigini aýtdy.

Duşuşykda Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ulag-üstaşyr geçiriş pudagynyň häzirki zaman ösüşine, halkara ähmiýetli awtoulag ýollarynyň gurluşygyna we ulag we üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiligini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berýändigini belläp, Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň ulag infrastrukturasynyň möhüm obýekti bolandygyny aýtdy. Koreýa Respublikasynyň önümlerini Ýewropa ýurtlaryna daşamakda bu port uly mümkinçiliklere eýe.

Mundan başga-da, taraplar sebitara ulag-üstaşyr geçelgeleri boýunça hyzmatdaşlygyň Gündogar-Günbatar we Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça yklymara hereketi ösdürmek we Aziýa, Ýewropa we Ýakyn Gündogar bazarlaryna çykmak arkaly strategiki ugur hökmünde görülýändigini aýtdy.