awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

IRU Türkmenistanda eTIR ulgamyny ornaşdyrmaga ýardam berýär

31.10.2022

Türkmenistan bilen Awtomobil ulaglary boýunça halkara birleşiginiň (IRU) arasynda pandemiýadan ozal ýola goýlan hyzmatdaşlyk bu gün eTIR halkara gümrük sanly ulgamyny ornaşdyrmak bilen dowam edýär.

Bu işler Türkmenistan bilen IRU-nyň arasynda gümrük gözegçiligini döwrebaplaşdyrmak we halkara üstaşyr geçişini ýeňilleşdirmek maksady bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň çäginde alnyp barylýar.

Häzir taraplar Türkmenistanyň gümrük nokatlarynda gümrük maglumatlarynyň TIR-EPD elektron ulgamyny we Türkmenistanyň «eTIR» gümrük ulgamyna goşulyşmagynyň mehanizmlerini ornaşdyrmak boýunça iş alyp barýarlar.

TIR-EPD-niň Türkmenistanda üstünlikli durmuşa geçirilmegi gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we gümrük gözegçiligini gowulandyrmak üçin möhüm ädimdir. Ol MDP depderçeleriniň eýelerine araçy hyzmatlara ýüz tutmazdan, dürli ýurtlaryň gümrük edaralaryna elektron deslapky beýannamalary mugt ibermäge mümkinçilik berýän programma üpjünçiligidir. Öňünden maglumat alyşmak, ýük gelmezden ozal töwekgelçilik derňewini ýeňilleşdirýär we serhet geçelgesini has ygtybarly, has çalt we çaltlaşdyrýar.