awtohyzmat@awtoulag.gov.tm 68-91-55; 39-03-85 Arçabil şaýoly, ş.Aşgabat, Türkmenistan

Hormatly ildeşler! 

09.06.2022

“Türkmenawtoulaglary” agentligi logistika boýunça hünärmenleri, şeýle-de maglumat tehnologiýalary boýunça hünärmenleri işe çagyrýar. 

Dalaşgärleriň degişli ugurdan ýokary bilimi we 2 ýyldan gowrak iş tejribesiniň bolmagy zerur. 

Dalaşgärler özleriniň maglumatlaryny info@awotulag.gov.tm elektron salgysyna isleg bildirýän iş ornuny görkezip, ýa-da Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 126-njy jaýy salgysy boýunça “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň edarasyna getirip bilerler. 

Talaba laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlik esasynda işe alnar. 

Habarlaşmak üçin +(993 12) 39-03-21; +(993 12) 39-03-09 belgilerine jaň edip bilersiňiz.